Knowledge base / FAQ

 • 1. Scale Cloud
 • 2. DNS och domännamn
 • 3. Fakturafrågor
 • 4. Shared mail
 • 5. Partner / Återförsäljare
 • 6. Webbhotell
 • 7. EasyShare
Frågor och svar om Scale Cloud
Frågor om DNS och domännamn
Frågor om fakturor och kreditkortsdebiteringar
Expand All | Collapse All
 • 1. Jag har tagit bort min server och mina säkerhetskopior av misstag - kan ni hjälpa mig?
   

  Nej, tyvärr. Vi lagrar inga kopior eller säkerhetskopior av ert data. Av säkerhetsskäl så tas allt data som är knutet till din maskin bort permanent i samma stund som du tar bort maskinen.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 106 Times
 • 2. Hur tar jag bort min Scale Cloud -server?
   

  Du tar enklast bort din Scale Cloud -server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

  Välj sedan "Tools" i övre högra hörnet och "Delete virtual server"

  deleteserver

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 78 Times
 • 3. Hur fungerar backuper på min Scale Cloud server? - Windows
   

  Backuper på virtuella servrar med Windows som operativsystem

  Backuper för Scale Clouds virtuella servrar som använder operativsystemet Windows är image baserade backuper som utförs per disk enhet.

  För att administrera backuperna för dina virtuella servrar måste du först ansluta till servrar hanteraren för virtuella servrar:

   

  Inne i servrar hanteraren klickar du:

  • Virtual Servers
  • Klicka på den virtuella server som du vill konfigurera
  • Storage knappen på den övre delen av sidan.

   

  Skapa backuper

  Det enklaste sättet att sedan sätta igång backuper för din virtuella servrer är att klicka på Auto-backup? spaken som finns vid varje disk enhet. När auto-backuper slås på för en enhet/server så skapas ett backupschema som ser ut som följer:

  1. En årlig backup
  2. En månatlig backup
  3. En veckovis backup
  4. En daglig backup

  Vill man själv styra över backupscheman för en enhet så kan man istället för att klicka på Auto-backup?, klicka på kugghjulet längst ut till höger och sedan välja Schedule for backups.

  Notera att backupscheman alltså är per disk enhet och inte gäller för hela den virtuella servrern.

   

  Skapa backupschema

  Ett nytt backupschema kan skapas genom att klicka på New Schedule knappen.

  Följande fält måste fyllas i när du skapar ett backupschema:

   • Frekvensen med vilka backuper tas i förhållande till perioden. Med en frekvens på 1 på ett dagligt schema tas en backup per dag. Med en frekvens på 2 på ett dagligt schema tas en backup varannan dag osv.
  • Period
   • Den period för vilket schemat gäller.
   • Hur många backuper som behålls för perioden (retention). Med en rotationsperiod på 1 så behålls 1 backup i taget för period. Med en rotationsperiod på 2 så behålls 2 backuper för perioden osv.
  • Start Time
   • Den ungefärliga tid som backupen skall starta.

   

  Återläsa hel backup

  För att återläsa en backup går man in på den virtuella servern och klickar på Backups knappen i den övre menyn.

  Därefter klickar man på kugghjulet vid den backup som man vill återläsa och väljer Restore.

  Notera att en återläsning enligt ovan skriver över hela disk enheten. Det går inte att välja enskilda filer att återställa och åtgärden går inte att ångra. Använd med försiktighet.

   

  Återläsa del av backup

  Att återläsa enskilda filer från en backup är i dagsläget mer komplext. Vi arbetar på att förenkla processen och kommer uppdatera med mer information i framtiden.

  Istället för att välja Restore enligt ovan välj istället Convert to template. En backup kan göras om till en template som sedan kan användas för att skapa en ny virtuell server. När backupen har konverterats till en template går det sedan att skapa en ny virtuella server som använder den nya templaten som bas. Skapa en ny virtuella servrer och kopiera från den ut de filer som du vill återställe.

   

  backup1

  Nedan bild visar hur det ser ut när man aktiverar auto-backups för en disk på en windows server

  backup2

  Observera att behållning och frekvens påverkar hur mycket backupdata som lagras.

  Du kan se alla dina backuper för din server under "Backups" högst upp i menyn för din server:

  backup3

  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 121 Times
 • 4. Min server har dålig nätaccess
   

  Kontrollera hastigheten på porten som du anslutit ditt nätverkskort till. Som standard så är denna inställd på 1 Mbps (Megabit per sekund). Du kan ställa upp denna till 100 Mbps utan att vi påför dig några extra kostnader för porthastigheten.

  Gör detta genom att följa nedanstående instruktion.

  1. Logga in i kontrollpanelen
   1
  2. Gå in i VM-hanteraren som du hittar under Virtuella Servrar
   2
  3. I hanteraren väljer du din server under Virtual Servers. I övre delen av fönstret så har du nu en knapp som heter "Networking". Gå in i Neworking -> Network interfaces
   3
  4. Klicka nu på pennan till höger om eth0 så att du kommer in i menyn nedan och justera upp värdet på "Port speed". Du kan sätta upp till 100 Mbps utan att vi kommer att debitera dig extra. Över 100 Mbps debiteras enligt prislistan.
   4
  5. Klicka på "Submit" när du har ställt in ett värde du är nöjd med. Observera att inställningar som denna kan leda till att din server startar om.
  Was this answer helpful ? Yes(1) / No(0)
  Viewed 97 Times
 • 5. Hur loggar jag in på min Scale Cloud server?
   

  Det gör du enklast via RDP (Remote Desktop) i Windows och SSH (Secure Shell) i Linux. Använd användarnamnet Administrator för Windows och root för Linux. Lösenordet satte du vid installationen.

  Har du glömt bort ditt lösenord så kan du sätta ett nytt eller se det i VM -hanteraren i din kontrollpanel.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 85 Times
 • 6. Hur slår jag på auto scaling på min server?
   

  Just detta har vi skrivit en guide om på vår blogg. Du hittar den här

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 77 Times
 • 7. Hur sätter jag upp lastbalansering?
   

  Detta har vi skrivit om i en artikel på vår blogg

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 76 Times
 • 8. Hur installerar jag LAMP och Wordpress på min VPS?
   

  I den här artikeln kommer vi att beskriva hur du kan installera Wordpress på din virtuella server hos beebyte. Innan vi startar så finns det några förutsättningar som vi utgår ifrån, till exempel att:

  • Du vet hur man ansluter till din server vi SSH
  • Servern är installerad med operativsystemet Linux Ubuntu 16.04 LTS
  • Du har installerat LAMP -stacken (Linux Apache MySQL PHP). Vill du veta hur du gör det så kan du följa vår LAMP guide.

  Skapa databas för Wordpress i MySQL

  Det första som vi behöver göra är att skapa en databas för Wordpress att använda i Mysql. Efter att du har anslutit som användaren root till din server så gör såhär:

  1. Logga in till MySQL från din terminal genom att skriva kommandot nedan
   mysql -u root -p
   Du kommer att få en fråga om lösenord för root-användaren. Så detta är bra att ha till hands.
  2. Skapa nu en databas för wordpress i mysql> consolen genom att köra nedanstående kommando. Observera att alla MySQL kommandon måste sluta med ett semikolon ;.
   CREATE DATABASE wordpress DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
  3. Nu är databasen skapad. Se nu till att skapa en användare och lösenord för användaren att använda mot databasen. Variablerna är markerade med fet/kursiv text nedan.
   GRANT ALL ON wordpress.* TO 'wordpressuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
  4. För att se till att alla instanser blir medvetna om förändringarna så behöver vi köra kommandot
   FLUSH PRIVILEGES;
  5. Där efter så kan vi avsluta genom att köra kommandot
   EXIT;

  Nu är vi klara med att sätta upp en databas för Wordpress att använda i MySQL. Vi går vidare till att konfigurera om Apache

  Konfigurera Apache

  1. För att Wordpress ska fungera korrekt så måste vi installera och aktivera mod_rewrite. Detta görs genom att köra nedanstående kommando i terminalen
   a2enmod rewrite

  Ladda hem och installera Wordpress

  1. Navigare till din webroot genom att skriva
   cd /var/www/
  2. Hämta hem wordpress genom att skriva
   wget https://sv.wordpress.org/wordpress-4.6.1-sv_SE.tar.gz
  3. Extrahera nu filerna genom att skriva
   tar -zxvf wordpress-4.6.1-sv_SE.tar.gz
  4. Skapa en wordpress config fil genom att kopiera exempelfilen enligt nedan
   cp /var/www/wordpress/wp-config-sample.php /var/www/wordpress/wp-config.php
  5. Editera wp-config genom att skriva
   vim wp-config.php
   När du är klar med editeringen så spara filen. Viktigast att ändra är databasinställningarna i config -filen.
  6. Kopiera nu över filerna från /var/www/wordpress/ till /var/www/html/ genom att skriva
   cp /var/www/wordpress/ . /var/www/html/
  7. Vi behöver nu justera rättigheterna. Gör detta genom att köra de tre kommandona nedan
   chmod g+w /var/www/html/wp-content
   chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/themes
   chmod -R g+w /var/www/html/wp-content/plugins
  8. Nu ska du kunna surfa till din server på dess IP adress och slutföra wordpress installationen!
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 91 Times
 • 9. Hur installerar jag LAMP på min VPS
   

  Denna artikel förklarar hur du installerar LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) på din virtuella server hos beebyte. Vi utgår ifrån att du vet hur du ansluter till din server via SSH samt att servern är installerad med operativsystemet Linux Ubuntu 16.04 LTS.

  Installera Webbservern Apache

  1. Börja med att ansluta som root till din server via SSH.
  2. Kör kommandot apt-get update
  3. Installera sedan webbservern apache genom att köra kommandot
   apt-get install apache2
  4. Öppna sedan upp för port 80 och 443 i brandväggen på din server genom att köra kommandot
   ufw allow in "Apache Full"
  5. Nu borde det vara möjligt för dig att surfta till http://dinserversipadress och få upp sidan Apache2 Ubuntu Default Page

  Installera databasservern MySQL

  1. Kör kommandot apt-get install mysql-server
   Under installationen så kommer du få frågan om att sätta ett lösenord för din mysql root användare. Välj här ett säkert lösenord.
  2. Efter att installationen är klar så kör kommandot nedan för att säkra upp installationen
   mysql_secure_installation
   I detta steg kommer du att få frågan om du vill installera validate password plugin för att säkerställa säkra lösenord. Här rekommenderar vi dig att inte installera denna men ändock välja ett starkt lösenord

   VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
   and improve security. It checks the strength of password
   and allows the users to set only those passwords which are
   secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
   
   Press y|Y for Yes, any other key for No:

    

  Installera PHP

    1. Kör följande kommando för att installera PHP
     apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql
     Installerar du PHP för att använda för din wordpress så kommer en rad PHP extensions och moduler att behövas. Dessa gör du bäst i att kontrollera beroende på vilken wordpressversion du tänker installera. Generellt kan man dock säga att följande PHP paket behöver installeras:

     php-cli
     php-dev
     php-fpm
     php-cgi
     php-mysql
     php-xmlrpc
     php-curl
     php-gdphp-apc (inte ett skall-krav men rekommenderas)
     php-pear
     php-imap
     php-mcrypt
     php-pspell

    2. Nu är det dags att konfigurera om Apache så att den först letar efter php -filer istället för htm eller html filer. Detta gör du genom att köra kommandot
     nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

  Den ser ut som såhär i utgångsläget:

  <IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
  </IfModule>

  Ändra så att index.php kommer före:

  <IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
  </IfModule>

  3. Spara filen och starta om servern genom att köra kommandot

  systemctl restart apache2

  4. Kontrollera att servern har kommit upp igen genom att skriva
  systemctl status apache2

  Installera PHP moduler

  1. apt-cache search php- | less För att se vilka PHP moduler som finns tillgängliga att installera kör
   apt-cache search php- | less
  2. Välj nu de moduler du vill installera genom att skriva
   apt-get install PHPMODULENSNAMN
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 1877 Times
 • 1. Jag vill flytta min domän till beebyte, hur gör jag?
   
  1. Börja med att logga in i kontrollpanelen och välja "domäner i toppmenyn".
  2. Under "mina domäner" så söker du på din domän t.ex. www.mindomän.se
  3. När sökresultatet visas så klicka på länken bredvid ditt domännamn med texten "det här är min domän, flytta den hit".
  4. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka på knappen längst ned med texten "Flytta domän nu". Vissa toppdomäner har transferavgifter, om så är fallet så kommer du få en uppmaning att betala för flytten.
  5. När detta är gjort så får kontaktpersonen för domänen ett mail till sin e-post med instruktioner för hur flytten ska godkännas.
  6. En autentisieringskod kommer att behövas. Denna kan du oftast hämta från kontrollpanelen hos din förra DNS-provider.
  7. När du följt instruktionerna i mailet så kan du se status för flytten genom att gå in på domännamnet i kontrollpanelen och klicka på "Hämta uppdaterad status".

  En flytt tar normalt inte mer än 5-10 minuter att genomföra. Tänk också på att du måste lägga in dina DNS pekare igen då dessa inte kan flyttas.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 116 Times
 • 2. Hur ska jag konfigurera min domän för e-post hos er?
   

  När du skapar en e-post låda hos oss så får du en mailserver tilldelad dig. Det kan t.ex. vara mail1.beebyte.se

  Gå in i kontrollpanelen, klicka på domäner och välj din domän.

  Under zonfil så lägg till en MX pekar (MX record) med prioritet 10 och namnet på din mailserver.

  Se till att du inte har några andra MX pekar som står i konflikt med den du lade till.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(2)
  Viewed 308 Times
 • 3. Hur editerar jag min hosts -fil
   

  För att ändra din hosts fil så lägger du till två entries för din domän och ett för vilket IP den ska peka mot. Detta är det bästa sättet att testa att din hemsida fungerar som den ska innan du på riktigt pekar om adressen.

  lägg in raderna enligt nedan. Ersätt IP adressen och example.com med dina egna värden

  93.184.216.34 example.com
  93.184.216.34 www.example.com

  För Windows 10 och 8

  1. Tryck på  Windows tangenten på ditt tangentbord.
  2. Skriv Anteckningar i sökfältet.
  3. I sökresultaten, höger-klicka på Anteckningar och välj Kör som administratör.
  4. I Anteckningar öppna: c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
  5. Ändra i filen.
  6. Klicka på Arkiv > Spara.

  Mac OS X 10.6 till 10.11

  1. Öppna Applications > Utilities > Terminal.
  2. Öppna hosts filen genom att köra kommandot nedan:
   sudo nano /private/etc/hosts
   
  3. Skriv in ditt användarnamn och lösenord när det efterfrågas.
  4. Ändra i hosts filen.

   Filen innehåller några bortkommenterade rader (rader som börjar med en # symbol), och några ursprungliga värden (till exempel, 127.0.0.1 – local host). Lägg till dina ändringar efter dessa.

  5. Spara genom att trycka Control+x och svara y.
  6. För att dina ändringar ska ta effekt så behöver du tömma din DNS cache. Kör kommandot nedan.
   dscacheutil -flushcache
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 98 Times
 • 1. Min faktura stämmer inte överens med mitt estimerade pris
   

  Det pris som ges i kontrollpanelen är ett estimerat pris som uppskattas utifrån de resurser du hittills använt. Det är omöjligt för oss att se in i framtiden och estimera vilka resurser du kommer att använda då.

  Överutnyttjande av t.ex. transfer och IOPS samt nyttjande av backup/template lagring inkluderas inte i den estimerade kostnaden.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 55 Times
 • 1. Vilka inställningar ska jag ha i min e-post klient?
   

  Du hittar dina inställningar i din kontrollpanel under e-post -> domäner

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(4)
  Viewed 296 Times
 • 2. Jag har råkat tagit bort mitt mail, kan ni återläsa det?
   

  Förhoppningsvis kan vi det, lite beroende på när du tagit bort det. Kontakta vår support så hjälper vi dig!

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 108 Times
 • 3. Vad är adressen till webmailen?
   

  Du hittar vår webmail på https://webmail1.beebyte.se

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 131 Times
 • 4. Kan jag lägga till min e-post i mobiltelefonen?
   

  Ja, det kan du. Beroende på om du har en Iphone eller Android -telefon så bär du dig åt på olika sätt,

  För android så gör du t.ex. såhär:

  1. Välj Inställningar
  2. Välj rubrik Konton och välj "Lägg till konto"
  3. Välj E-post
  4. Fyll användarnamn (hela din e-postadress) och fyll i ditt lösenord
  5. Om du vill att e-post skall skickas från detta konto så bockar du i "Skicka e-post från det här konto som standard"
  6. Välj "Manuell inställning"
  7. Välj IMAP-konto
  8.Fyll i e-postadress och lösen
  9. IMAP-server = den som anges i din kontrollpanel
  10. Säkerhetstyp = SSL (acceptera alla certifikat)
  11. Port = 993
  12. IMAP-sökvägsprefix = Valfri
  13. Klicka Klar
  14. SMTP server = den som anges i din kontrollpanel
  15. Säkerhetstyp = TLS (acceptera alla certifikat)
  16. Port = 587
  17. Bocka i "Kräv inloggning"
  18. Fyll i användarnamn (hela e-postadressen) och lösenordet
  19. Klicka Klar

   

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(3)
  Viewed 256 Times
 • 5. Hur ska jag konfigurera min domän för e-post hos er?
   

  När du skapar en e-post låda hos oss så får du en mailserver tilldelad dig. Det kan t.ex. vara mail1.beebyte.se

  Gå in i kontrollpanelen, klicka på domäner och välj din domän.

  Under zonfil så lägg till en MX pekar (MX record) med prioritet 10 och namnet på din mailserver.

  Se till att du inte har några andra MX pekar som står i konflikt med den du lade till.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(2)
  Viewed 308 Times
 • 6. Hur aktiverar jag / köper e-posttjänsten?
   

  Logga in i din kontrollpanel på portal.beebyte.se har du ingen inloggning så kan du skapa en.

   

  Gå till fliken e-post högst upp i menyn.

   

  Välj den domän du vill lägga till e-post för.

   

  Följ instruktionerna och skapa de konton du vill ha. Du uppgraderas per automatik när du när 25 konton enligt vårt lista för e-post hosting

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 109 Times
 • 1. Hur blir jag återförsäljare
   
  1. Logga in i kontrollpanelen på https://portal.beebyte.se/login . Om du inte har ett konto så skapa ett först.
  2. Väl inloggad så klickar du på din organisations namn och väljer "återförsäljare" i menyn enligt bilden nedan:
   ÅF meny 1
  3. Välj nu ett namn för din återförsäljare, t.ex. "Contoso Webbyrå"
  4. Om du nu går in under kunder så kan du ansluta ett befintligt konto alt. skapa ett nytt konto åt din kund.
   ÅF meny2
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 67 Times
 • 2. Hur hanterar jag mina kunder?
   
  1. Som återförsäljare kan du hantera dina egna kunder. Börja med att logga in i kontrollpanelen.
  2. I kontrollpanelen så klickar du på ditt kontonamn i högra hörnet och väljer "Organisationer". Då kommer du till en vy enligt nedan:
   org1
  3. Har kan du antingen klicka på alternativet "Använd nu". Du blir då inloggad som kunden. Klickar du på "Lämna organisation" så kopplar du bort dig från administrationen av kunden.
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 67 Times
 • 3. Konceptuell förklaring partnerprogram
   

  Vår kundportal hanterar återförsäljare och användare på ett oerhört flexibelt sätt. Tre begrepp är viktig att förstå innan vi går vidare i förklaringen:

  Användare
  En användare är en person med in inloggning till vår kundportal.

  Organisation
  Detta är endast en logisk gruppering. Vanligast är att organisationen är ett företag, men det kan också vara ett projekt eller annan gruppering som man väljer att använda sig av för att kontrollera kostnader.

  Återförsäljare
  En återförsäljare är egentligen en annan typ av organisation. Återförsäljaren ansluter i sin tur till andra organisation.

  Alla de tre ovan listade enheterna är i sig autonoma. Vilket innebär att de i praktiken kan kopplas till varandra hur som helst. Detta för att skapa så stor flexibilitet som möjligt för våra användare.

  Det absolut vanligaste som fåmansföretagare är att man har ett konto (en användare) kopplad mot en organisation (företaget). Rent visuellt så är det då kopplat som på bilden nedan.

  Användare och organisationer

  Men det kan också vara som så att en användare arbetar med flera företag eller projekt och därför vill gruppera dem i olika organisationer. Det är fortfarande en inloggning i vår kundportal men man når samtliga sina organisationer från denna. Visuellt ser det då ut som på bilden nedan.

  userorg1to3

  Eftersom att alla enheter är helt autonoma så kan flera användare arbeta med flera organisation, ibland samma. Med andra ord är det helt möjligt att det kan se ut såhär:

  userorg-intermesh

  Som återförsäljare så får du en rad olika fördelar. Bland annat kickback / provision varje månad på fakturerat belopp. En Återförsäljare är i vår kontrollpanel en annan typ av organisation.

  Genom att koppla organisationer till din återförsäljare får ditt konto tillgång till dina kunders organisationer.

  resellerorg

  Givetvis kan du koppla flera användare till en återförsäljare, precis som att du kan koppla flera användare till din organisation.

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 100 Times
 • 1. Hur installerar jag Joomla på mitt webbhotell?
   
  1. Börja med att logga in i kontrollpanelen
   1
  2. Klicka på Webbhotell
  3. Skapa sedan ett Linux -webbhotell med MySQL Databas enligt bilden nedan
   2
  4. Nu kommer du till en sida som visar att ditt webbhotell håller på att sätta upp. Klicka in på det och välj "Uppdatera Status". När allt är klart så ser det ungefär som på bilden nedan.
   3
  5. När allt är klart så klickar du på "Avancerade inställningar". Då kommer du till en kontrollpanel som ser ut som nedan. Där klickar du på "Applications".
   4
  6. Nu är det dags att välja vilken application du vill installera. Här väljer vi Joomla (klickar på Install).
   5
  7. Nu installeras applikationen.
   6
  8. När det är klart så får vi välja några inställningar (t.ex. användarnamn, lösenord etc.) samt fylla i en giltig e-post adress.
   7
  9. När vi valt alla uppgifter så klickar vi återigen på install och installationen slutförs!
   8
  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 67 Times
 • 2. I vilken mapp ska jag lägga mina filer?
   

  När du ansluter via filhanterare (kontrollpanelen \ avancerade inställningar) eller FTP till ditt webbhotell så ser du från början tre mappar:

  • Error_docs
  • Logs
  • httpdocs

  httpdocs är roten för din hemsida och den mapp i vilken du ska ladda upp dina filer

  Was this answer helpful ? Yes(0) / No(0)
  Viewed 88 Times